Mobil Sağlık

İş sağlığı hizmetleri kapsamında sağlık gözetimi amaçlı tıbbi tetkikler ve röntgen hizmetli ili sağlık müdürlüğünce izin verilen gezici İSG araçları kullanılarak yapılabilir. Gezici İSG hizmetleri; mezkur Kanun kapsamında İSG hizmeti vermeye yetkili işyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGM ) ile ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) tarafından sunulur. İSGB ve OSGB’ler Bu hizmeti Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alımı 
yöntemiyle de sunabilirler. Gezici İSG araçları başka bir kişi ve kurum/ kuruluşlarından hizmet alımı yöntemiyle de sunulabilirler.


ÖYKÜ Özel Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak, ilgili mevzuat kapsamında belirtilen tüm periyodik muayene hizmetlerini T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı ve tam donanımlı mobil sağlık araçlarımızla etkin ve hızlı bir şekilde firmalarınıza ulaştırmaktayız. 

Araçlarımızın içindeki cihazların düzenli olarak kalibrasyonu yaptırılmakta olup cihazlarıöızın hepsi yenidir.

Ayrıca Aracımız TAEK Lisansına sahiptir.

İşe Giriş Raporları

Çalışanların işe girişlerde firmalarına beyan etmeleri gereken işe giriş sağlık raporları deneyimli sağlık personelimiz ve ekipmanlarımızla aynı gün verilmektedir.